Świadomie przez ryzyko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Intro Video

Darmowe konsultacje

Kompleksowa pomoc

Współpraca z ekspertami

Kancelaria brokera ubezpieczeniowego

W ubezpieczeniach ważną umiejętnością jest przewidywanie ryzyka…

Ryzyko zagraża każdemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność gospodarczą. Wystąpienie ryzyka często wiąże się z dużym nakładem finansowym, co negatywnie wpływa na działalność i rozwój firmy, zatem istotnym elementem w prowadzeniu działalności jest ochrona swojego majątku, zasobów ludzkich, zobowiązań oraz dochodów możliwie najniższym kosztem.

Proces zarządzania ryzykiem ma na celu eliminację przyczyn lub skutków zdarzeń losowych, które mają znaczący wpływ na prowadzoną działalność. Jednym z najbardziej skutecznych ekonomicznie narzędzi w zarządzaniu ryzykiem są ubezpieczenia służące ochronie interesu ekonomicznego, począwszy od ubezpieczeń osobowych, chroniących życie i zdrowie pracowników, poprzez ubezpieczenia majątkowe, chroniące mienie oraz zobowiązania wynikające z odpowiedzialności cywilnej, wierzytelności handlowe, utrata zysku, gwarancje itp.

Odpowiednie określenie ryzyka w firmie daje możliwość stworzenia optymalnego programu ubezpieczeniowego, co za tym idzie gwarancje otrzymania rekompensaty po doznanej szkodzie.

Do oceny ryzyka i stworzenia optymalnego programu ubezpieczeniowego dla Państwa firmy zapraszamy do współpracy z naszą KANCELARIĄ

Dlaczego warto?

Korzyści obsługi brokerskiej to przede wszystkim

Zoptymalizowanie programu ubezpieczeń

weryfikacja aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej , przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego w celu określenia ryzyka oraz potrzeb przedsiębiorstwa

Racjonalizacja kosztów ubezpieczeń

właściwe dopasowanie ochrony i skuteczne negocjacje pozwalają zmniejszyć koszty ubezpieczenia przy zachowaniu realności ochrony ubezpieczeniowej

Obsługa ubezpieczeń

czynności związane z obsługą programu ubezpieczeń tj.: przygotowanie dokumentacji, monitorowanie wznowień i płatności składek, składania oświadczeń i dokonywania wypowiedzeń zawartych umów ubezpieczeniowych

Pomoc w procesie likwidacji szkód

ocena roszczeń, wsparcie merytoryczne i organizacyjne, maksymalne możliwe do uzyskania odszkodowania – pomoc w procesie odwoławczym, pomoc prawna

Darmowa obsługa

broker wynagradzany jest za zawarcie umów ubezpieczenia i ich obsługę w formie kurtażu opłacanego przez zakład ubezpieczeń

Doradztwo

w zakresie zarządzania ryzykiem, szkód, bieżącej obsługi
Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Skorzystaj z formularza kontaktowego!

Rejestry

NIP

882-19-20-993

VAT-ID-UE

PL8821920993

Regon

891451089

KRS

0000140079

Formularz kontaktowy

  O firmie

  Jesteśmy Kancelarią Brokera Ubezpieczeniowego MARSHAL , która oferuje usługi doradztwa w zakresie ubezpieczeń dla przedsiębiorstw tych dużych i małych. Tworzymy programy ubezpieczeń, negocjujemy najlepsze ceny. Zawsze działamy w interesie klienta, a nasze wysokie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie ubezpieczeń oraz  prawa, stanowią wsparcie zarówno przy podejmowaniu decyzji co do wyboru ubezpieczenia, jak i na etapie dochodzenia odszkodowania. Nasz udział w likwidacji szkody przyspiesza ten proces i czyni go efektywnym.

  Wsparciem w procesie likwidacji szkód jest nasz drugi dział Centrum Dochodzenia Odszkodowań oraz Kancelaria Adwokacka dr hab. Ilona Kwiecień.

  Współpracujemy z Katedrą Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i stałe doskonalenie kwalifikacji.

  Kancelaria Brokera Ubezpieczeniowego MARSHAL działa od stycznia 2003r. na podstawie zezwolenia KNUiFE nr 1183/03. Utworzona została przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

  Obsługujemy branże, które wymagają doświadczenia i wiedzy ubezpieczeniowej. Nie boimy się trudnych tematów, lubimy pracować z ludźmi, którzy są świadomi ryzyka.

  W naszym portfelu mieszczą się: kopalnie, gminy, firmy produkcyjne, usługowe, transportowe, budowlane,  IT, medyczne.

  Obsługa brokerska

  Broker ubezpieczeniowy to niezależny doradca w obszarze ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Broker posiada specjalistyczną wiedzę, którą zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń jest zobowiązany poszerzać i zgłębiać poprzez przedmiotowe szkolenia.

  Rynek ubezpieczeniowy jest bardzo rozbudowany pod względem dystrybucji ubezpieczeń. Sprzedaż produktowa odbywa się na wielu płaszczyznach, zarówno poprzez samego Ubezpieczyciela  (w siedzibie Towarzystwa), poprzez agentów, multiagentów, brokerów jak również przez Internet ( tzw. directy). Jednak należy zadać sobie pytanie: Czy poprzez wszystkie wymienione kanały dystrybucji otrzymamy produkt/program ubezpieczeniowy, który spełni nasze oczekiwania i wymagania?

  Broker reprezentuje klienta nie Ubezpieczyciela, a co za tym idzie jest zobowiązany doradzić klientowi najkorzystniejsze dla niego rozwiązania.

  Korzyści obsługi brokerskiej to przede wszystkim:

  • Zoptymalizowanie programu ubezpieczeń poprzez weryfikację aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej , przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego w celu określenia ryzyka oraz potrzeb przedsiębiorstwa
  • Racjonalizacja  kosztów ubezpieczeń poprzez właściwe dopasowanie ochrony  ubezpieczeniowej i skuteczne negocjacje  warunków , które pozwalają zmniejszyć koszty ubezpieczenia przy zachowaniu realności ochrony ubezpieczeniowej
  • Obsługa ubezpieczeń – czyli wykonywania czynności związanych z obsługą programu ubezpieczeń, przygotowanie dokumentacji, monitorowanie wznowień i płatności składek, składania oświadczeń i dokonywania  wypowiedzeń zawartych umów  ubezpieczeniowych
  • Pomoc w procesie likwidacji szkód-ocena roszczeń wsparcie merytoryczne i organizacyjne, maksymalne możliwe do uzyskania odszkodowania – pomoc w procesie odwoławczym, pomoc prawna
  • Darmowa obsługa- broker wynagradzany jest za zawarcie umów ubezpieczenia i ich obsługę w formie kurtażu opłacanego przez zakład
   ubezpieczeń
  • Doradztwo  w zakresie zarządzania ryzykiem, szkód, bieżącej obsługi.

  Likwidacja szkód

  Zapewniamy opiekę nad programem nie tylko na etapie jego tworzenia, ale także monitorujemy jego funkcjonowanie i wspieramy klienta w procesie likwidacji szkody, bądź w razie pojawienia się roszczeń. Nasz udział w likwidacji szkody przyspiesza ten proces i czyni go efektywnym. Dzięki naszej firmie możecie uzyskać Państwo należne i satysfakcjonujące odszkodowanie.

  MARSHAL świadczy pomoc w dochodzeniu odszkodowań i świadczeń od zakładów ubezpieczeń i innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody:

  Ubezpieczonym – z posiadanych przez nich ubezpieczeń majątkowych lub osobowych
  Poszkodowanym – od sprawców szkody i zakładów ubezpieczeń odpowiadających za sprawców w ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

  Nasz drugi dział: CENTRUM DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Działania CDO gwarantują sprawny proces likwidacji szkody, respektowanie praw Poszkodowanych przez zakłady ubezpieczeń i inne podmioty, właściwą ocenę możliwości dochodzenia roszczeń. Dysponujemy odpowiednim zapleczem merytorycznym i technicznym, aby zrealizować każde roszczenie odszkodowawcze. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami z zakresu odszkodowań, pracownicy naszej firmy to osoby z wieloletnią praktyką.

  Programy ubezpieczeń

  Oferujemy zindywidualizowane podejście i projektowanie ochrony ubezpieczeniowej przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb oraz możliwości przedsiębiorcy. Analizujemy sytuację na rynku ubezpieczeń w celu dokonania wyboru zakładu gwarantującego realność ochrony ubezpieczeniowej i wysoką jakość obsługi. Negocjujemy dla naszych klientów optymalne warunki ubezpieczenia.

  W ramach projektowania programu ubezpieczeń oferujemy:
  • wybór formy, zakresu i systemu ubezpieczenia
  • wybór, modyfikacja lub stworzenie odpowiedniego produktu (produktów) – adaptacja do potrzeb klienta, negocjowanie warunków ochrony, ceny oraz procedur związanych z obsługą programu
  • wybór odpowiedniego zakładu ubezpieczeń – uwzględniając kondycję finansową ubezpieczyciela, pozycję na rynku, wiarygodność i jakość usług
  • pośredniczenie przy zawarciu umowy bądź zawarcie umowy z zakładem w imieniu klienta
  Przygotowujemy program ubezpieczeń w zakresie wszystkich rodzajów ubezpieczeń istotnych w działalności gospodarczej – w tym przede wszystkim:
  • mienia w zakresie all risks – w tym także sprzętu elektronicznego i maszyn
  • utraty zysku (Business Interruption)
  • odpowiedzialności cywilnej
  • komunikacyjnych i transportowych
  • finansowych – kredytów i gwarancji
  • budowlano-montażowych
  • zarządu – w tym ubezpieczenia: OC członków władz (D&O),
  • na życie oraz mienia prywatnego VIP
  • grupowych dla pracowników – na życie, NNW i zdrowotnych

  Jak działamy?

  Schemat obsługi:

  Audyt ubezpieczeniowy

  Przygotowanie audytu w  celu weryfikacji ryzyka oraz potrzeb klienta

  Kwalifikacja ryzyka do ubezpieczenia

  Stworzenie zapytania ofertowego, określenie przedmiotu i zakresu ubezpieczenia  z uwzględnieniem specyfiki działalności klienta

  Analiza ofert rynkowych

  Uzyskanie ofert ubezpieczeniowych z rynku

  Negocjacje z zakładami ubezpieczeń

  Optymalizacja warunków ubezpieczeniowych, negocjacja stawek oraz franszyz ubezpieczeniowych

  Rekomendacja ubezpieczeniowa

  Przygotowanie zestawienia  ofert z  opisem, porównaniem  propozycji ubezpieczeń, ogólnych warunków.

  Wybór oferty przez klienta

  Klient wybiera  propozycję ubezpieczenia na podstawie rekomendacji pisemnej i/ lub ustnej

  Akceptacja ubezpieczonego

  Pisemna akceptacja programu zaproponowanego przez brokera

  Obsługa posprzedażowa

  Przygotowanie dokumentacji, monitorowanie wznowień i płatności składek, do ubezpieczenia do aktualnej polisy, składania oświadczeń i dokonywania  wypowiedzeń zawartych umów  ubezpieczeniowych

  Informacje dla klientów

  1. Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczeniowej zwanej dalej klientem, przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji do Marshal sp. Z o.o. w związku ze świadczonymi  przez Spółkę usługami, w formie:
   1. elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@marshal.pl
   2. pisemnej lub osobiście w siedzibie Marshal sp. Z o.o., lub przesyłką pocztową na następujący adres: ul. Wojska Polskiego 13, 58-200 Dzierżoniów
   3. ustnej lub telefonicznej:  tel. 74 832 17 21, INFOLINIA: 801 08 07 66- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00- 16:00.
  2. Marshal sp. Z o.o. zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji , powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnieniu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.
  3. Marshal sp. Z o.o. zobowiązana jest udzielić informacji w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, albo pocztą elektroniczną – o ile Klient złożył taki wniosek.
  4. Klientowi – osobie fizycznej, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo do złożenia do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów, wniosek o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez Marshal sp. Z o.o. usługami.
  5. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez Marshal sp. Z o.o. usługami jest Rzecznik Finansowy.

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Zasady te stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest broker ubezpieczeniowy:

  MARSHAL SP. Z O.O.
  z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 13, 58-200 Dzierżoniów
  NIP: 882 19 20 993
  KRS: 0000140079
  tel. 74 8321 721

  1. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień Pani/ Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą adresu abi@marshal.pl