Polityka prywatności

Polityka prywatności www.marshal.pl

1.Informacje ogólne.

1.Operatorem Serwisu www.marshal.pl jest spółka „MARSHAL” PL-882-19-20-993

2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1.Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

2.Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

3.Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego pl funkcjonującego pod adresem www.marshal.pl

2.Informacja o plikach cookies.

1.Serwis korzysta z plików cookies.

2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2.utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10.Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3.Logi serwera.

1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

1.czas nadejścia zapytania,

2.czas wysłania odpowiedzi,

3.nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,

4.informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,

5.adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

6.informacje o przeglądarce użytkownika,

7.Informacje o adresie IP.

3.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

4.Wszystko o danych osobowych.

1.Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest  spółka „MARSHAL” PL-882-19-20-993

2.Jakie dane zbiera witryna?
Za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej www.marshal.plprzetwarzamy następujące dane:
– imię i nazwisko
– adres email
– numer telefonu

3.W jakim celu zbierane są powyższe dane?
Do celów:
– Kontaktu w sprawie opisanej przez klienta, chyba że wyrażono inną zgodę na inne przetwarzanie danyc.

4.Czy Twoje dane osobowe pozostają w kraju?
Dane osobowe, które od Ciebie otrzymujemy nie przesyłamy / nie przekazujemy poza granicę Unii Europejskiej.

5.Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Tak długo, jak tylko będzie to niezbędne do utrzymania prawidłowych relacji biznesowych i realizacji usług.

6.Czy masz dostęp do swoich danych?
Masz prawo do żądania od nas dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skontaktuj się z nami pod adresem: iodo@marshal.pllub telefonicznie pod numerem: 81080766.

7.Jakie są Twoje prawa?
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podstawą skargi jest podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8.Czy podanie Twoich danych osobowych jest konieczne?
Nie, zupełnie dobrowolne, jednakże niezbędne by móc odnieść się do Twojego zapytania ofertowego.

Jak działamy?

Schemat obsługi:

Audyt ubezpieczeniowy

Przygotowanie audytu w  celu weryfikacji ryzyka oraz potrzeb klienta

Kwalifikacja ryzyka do ubezpieczenia

Stworzenie zapytania ofertowego, określenie przedmiotu i zakresu ubezpieczenia  z uwzględnieniem specyfiki działalności klienta

Analiza ofert rynkowych

Uzyskanie ofert ubezpieczeniowych z rynku

Negocjacje z zakładami ubezpieczeń

Optymalizacja warunków ubezpieczeniowych, negocjacja stawek oraz franszyz ubezpieczeniowych

Rekomendacja ubezpieczeniowa

Przygotowanie zestawienia  ofert z  opisem, porównaniem  propozycji ubezpieczeń, ogólnych warunków.

Wybór oferty przez klienta

Klient wybiera  propozycję ubezpieczenia na podstawie rekomendacji pisemnej i/ lub ustnej

Akceptacja ubezpieczonego

Pisemna akceptacja programu zaproponowanego przez brokera

Obsługa posprzedażowa

Przygotowanie dokumentacji, monitorowanie wznowień i płatności składek, do ubezpieczenia do aktualnej polisy, składania oświadczeń i dokonywania  wypowiedzeń zawartych umów  ubezpieczeniowych

Informacje dla klientów

 1. Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczeniowej zwanej dalej klientem, przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji do Marshal sp. Z o.o. w związku ze świadczonymi  przez Spółkę usługami, w formie:
  1. elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@marshal.pl
  2. pisemnej lub osobiście w siedzibie Marshal sp. Z o.o., lub przesyłką pocztową na następujący adres: ul. Wojska Polskiego 13, 58-200 Dzierżoniów
  3. ustnej lub telefonicznej:  tel. 74 832 17 21, INFOLINIA: 801 08 07 66- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00- 16:00.
 2. Marshal sp. Z o.o. zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji , powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnieniu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.
 3. Marshal sp. Z o.o. zobowiązana jest udzielić informacji w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, albo pocztą elektroniczną – o ile Klient złożył taki wniosek.
 4. Klientowi – osobie fizycznej, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo do złożenia do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów, wniosek o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez Marshal sp. Z o.o. usługami.
 5. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez Marshal sp. Z o.o. usługami jest Rzecznik Finansowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Zasady te stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest broker ubezpieczeniowy:

MARSHAL SP. Z O.O.
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 13, 58-200 Dzierżoniów
NIP: 882 19 20 993
KRS: 0000140079
tel. 74 8321 721

 1. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień Pani/ Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą adresu abi@marshal.pl

Programy ubezpieczeń

Oferujemy zindywidualizowane podejście i projektowanie ochrony ubezpieczeniowej przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb oraz możliwości przedsiębiorcy. Analizujemy sytuację na rynku ubezpieczeń w celu dokonania wyboru zakładu gwarantującego realność ochrony ubezpieczeniowej i wysoką jakość obsługi. Negocjujemy dla naszych klientów optymalne warunki ubezpieczenia.

W ramach projektowania programu ubezpieczeń oferujemy:
 • wybór formy, zakresu i systemu ubezpieczenia
 • wybór, modyfikacja lub stworzenie odpowiedniego produktu (produktów) – adaptacja do potrzeb klienta, negocjowanie warunków ochrony, ceny oraz procedur związanych z obsługą programu
 • wybór odpowiedniego zakładu ubezpieczeń – uwzględniając kondycję finansową ubezpieczyciela, pozycję na rynku, wiarygodność i jakość usług
 • pośredniczenie przy zawarciu umowy bądź zawarcie umowy z zakładem w imieniu klienta
Przygotowujemy program ubezpieczeń w zakresie wszystkich rodzajów ubezpieczeń istotnych w działalności gospodarczej – w tym przede wszystkim:
 • mienia w zakresie all risks – w tym także sprzętu elektronicznego i maszyn
 • utraty zysku (Business Interruption)
 • odpowiedzialności cywilnej
 • komunikacyjnych i transportowych
 • finansowych – kredytów i gwarancji
 • budowlano-montażowych
 • zarządu – w tym ubezpieczenia: OC członków władz (D&O),
 • na życie oraz mienia prywatnego VIP
 • grupowych dla pracowników – na życie, NNW i zdrowotnych

Likwidacja szkód

Zapewniamy opiekę nad programem nie tylko na etapie jego tworzenia, ale także monitorujemy jego funkcjonowanie i wspieramy klienta w procesie likwidacji szkody, bądź w razie pojawienia się roszczeń. Nasz udział w likwidacji szkody przyspiesza ten proces i czyni go efektywnym. Dzięki naszej firmie możecie uzyskać Państwo należne i satysfakcjonujące odszkodowanie.

MARSHAL świadczy pomoc w dochodzeniu odszkodowań i świadczeń od zakładów ubezpieczeń i innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody:

Ubezpieczonym – z posiadanych przez nich ubezpieczeń majątkowych lub osobowych
Poszkodowanym – od sprawców szkody i zakładów ubezpieczeń odpowiadających za sprawców w ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Nasz drugi dział: CENTRUM DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Działania CDO gwarantują sprawny proces likwidacji szkody, respektowanie praw Poszkodowanych przez zakłady ubezpieczeń i inne podmioty, właściwą ocenę możliwości dochodzenia roszczeń. Dysponujemy odpowiednim zapleczem merytorycznym i technicznym, aby zrealizować każde roszczenie odszkodowawcze. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami z zakresu odszkodowań, pracownicy naszej firmy to osoby z wieloletnią praktyką.

Obsługa brokerska

Broker ubezpieczeniowy to niezależny doradca w obszarze ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Broker posiada specjalistyczną wiedzę, którą zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń jest zobowiązany poszerzać i zgłębiać poprzez przedmiotowe szkolenia.

Rynek ubezpieczeniowy jest bardzo rozbudowany pod względem dystrybucji ubezpieczeń. Sprzedaż produktowa odbywa się na wielu płaszczyznach, zarówno poprzez samego Ubezpieczyciela  (w siedzibie Towarzystwa), poprzez agentów, multiagentów, brokerów jak również przez Internet ( tzw. directy). Jednak należy zadać sobie pytanie: Czy poprzez wszystkie wymienione kanały dystrybucji otrzymamy produkt/program ubezpieczeniowy, który spełni nasze oczekiwania i wymagania?

Broker reprezentuje klienta nie Ubezpieczyciela, a co za tym idzie jest zobowiązany doradzić klientowi najkorzystniejsze dla niego rozwiązania.

Korzyści obsługi brokerskiej to przede wszystkim:

 • Zoptymalizowanie programu ubezpieczeń poprzez weryfikację aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej , przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego w celu określenia ryzyka oraz potrzeb przedsiębiorstwa
 • Racjonalizacja  kosztów ubezpieczeń poprzez właściwe dopasowanie ochrony  ubezpieczeniowej i skuteczne negocjacje  warunków , które pozwalają zmniejszyć koszty ubezpieczenia przy zachowaniu realności ochrony ubezpieczeniowej
 • Obsługa ubezpieczeń – czyli wykonywania czynności związanych z obsługą programu ubezpieczeń, przygotowanie dokumentacji, monitorowanie wznowień i płatności składek, składania oświadczeń i dokonywania  wypowiedzeń zawartych umów  ubezpieczeniowych
 • Pomoc w procesie likwidacji szkód-ocena roszczeń wsparcie merytoryczne i organizacyjne, maksymalne możliwe do uzyskania odszkodowania – pomoc w procesie odwoławczym, pomoc prawna
 • Darmowa obsługa- broker wynagradzany jest za zawarcie umów ubezpieczenia i ich obsługę w formie kurtażu opłacanego przez zakład
  ubezpieczeń
 • Doradztwo  w zakresie zarządzania ryzykiem, szkód, bieżącej obsługi.

O firmie

Jesteśmy Kancelarią Brokera Ubezpieczeniowego MARSHAL , która oferuje usługi doradztwa w zakresie ubezpieczeń dla przedsiębiorstw tych dużych i małych. Tworzymy programy ubezpieczeń, negocjujemy najlepsze ceny. Zawsze działamy w interesie klienta, a nasze wysokie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie ubezpieczeń oraz  prawa, stanowią wsparcie zarówno przy podejmowaniu decyzji co do wyboru ubezpieczenia, jak i na etapie dochodzenia odszkodowania. Nasz udział w likwidacji szkody przyspiesza ten proces i czyni go efektywnym.

Wsparciem w procesie likwidacji szkód jest nasz drugi dział Centrum Dochodzenia Odszkodowań oraz Kancelaria Adwokacka dr hab. Ilona Kwiecień.

Współpracujemy z Katedrą Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i stałe doskonalenie kwalifikacji.

Kancelaria Brokera Ubezpieczeniowego MARSHAL działa od stycznia 2003r. na podstawie zezwolenia KNUiFE nr 1183/03. Utworzona została przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Obsługujemy branże, które wymagają doświadczenia i wiedzy ubezpieczeniowej. Nie boimy się trudnych tematów, lubimy pracować z ludźmi, którzy są świadomi ryzyka.

W naszym portfelu mieszczą się: kopalnie, gminy, firmy produkcyjne, usługowe, transportowe, budowlane,  IT, medyczne.